ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 13, 2014

ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ಮಗನನ್ನ ಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಇದು ನನ್ನ್ ಪುಟ್ ಪ್ರಪಂಚ.
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿ೦ತ ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತೊನ್ದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಬಾಲ್ಯ್ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವುದೇ ನನಗೆ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ.
ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಮ್ಮ್-ಅಮ್ಮ್..ಮ್ಮ್.. ಮ್ಮ್ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡು ತನ್ನ್ ಪುಟ್ ತುಟಿಯಿ೦ದ ಮುದ್ದಾದ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ, ಈಡೀ ಮನೆಯೆಲ್ಲಾ ಅ೦ಬೆಗಾಲು ಇಡ್ತಾ, ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ಏ ವು೦ಗಿ ಅ೦ತಾ, ಅವನ ಅಜ್ಜಿ-ತಾತನ ಜೊತೆ ಮುದ್ದಾದ ಆಟ ಅಡ್ಕೊಂಡು, ಅವನೀಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಸೋವಾಗ ಅನ್ನಾನ ನನ್ನ್ ಇಡೀ ಮೈಗೆ ಬಳೆದು ಅವನು ಮಜಾ ತಗೋತಾನೆ.
ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಇಡೀ ರೂಮು-ಮಂಚವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ್ ಮಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಂಚದ ಈ ತುದಿಯಿನ್ದ ಆ ತುದಿಯವರೆಗೆ ನಾನು, ನನ್ನ್ ಮಗನ ಉರುಳ್ಸೇವೆ ...
ನನ್ನ್ ಮಗನ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ್, ನಾನೂ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದ್ರು ನನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ.
ಅವನೀಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆದ್ರೆ ಬೂ ಬೂ... ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅ೦ತಾ ಹಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈಡೀ ಬೀದಿ ಜನಾನ ಮಾತನಾಡ್ಸಬೇಕು.
ಅವನಿ೦ದಾಗಿ ಈಡೀ ಬೀದಿ ಜನಾ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ನನ್ನ್ ಮಗನ ದೆಸೆಯಿ೦ದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಾ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆ೦ಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬನ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗೋದನ್ನ್ ಕಾಯೋದು ನನ್ನ್ ಮುನ್ದಿನ ಕೆಲಸ.
 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ್ ಮಗ ನನಗೆ ದೇವರು, ಗುರು ಎಲ್ಲ ಆಗೀದ್ದಾನೆ.
ನನ್ನ್ ಮಗನಿ೦ದಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡೋದನ್ನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಕುಣಿಯುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಿ೦ತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಂಗೆ...


 

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: